Βασίλης Παπαδόπουλος

Ευχαριστώ!

Η τιμή προς το πρόσωπό μου αποτυπώθηκε σε ένα απρόσμενο για μένα αποτέλεσμα στις Δημοτικές Εκλογές. Οποιαδήποτε ευχαριστία υπολείπεται ως αντίδωρο. Αναλαμβάνω να υπηρετήσω το θεσμικό μου ρόλο με σύνεση, υπομονή και επιμονή και να εργαστώ με πνεύμα καταλλαγής, σύμπνοιας και συνεργασίας. Με βαθύ σεβασμό προς όλους, Δρ. Βασίλειος Παπαδόπουλος