Στρατηγικός σχεδιασμός

Η “Eνάργεια” κατάφερε, μέσα στα 4 χρόνια της λειτουργίας της, να δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών από ιατρούς και άλλους επιστήμονες υγείας. Οδηγός της ήταν πάντα η αυστηρά ελεγχόμενη ποιότητα αλλά και η διαρκής αναζήτηση νέων τρόπων κάλυψης των πραγματικών αναγκών των ασθενών.

Στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης της εταιρείας, ως προτεραιότητες επισημαίνονται οι κάτωθι:

 • Καθιέρωση συνεχούς 24ωρης λειτουργίας οικογενειακού ιατρού (Παθολόγου και/ή Γενικού Ιατρού)
 • Εδραίωση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών (Παθολογικό, Αιματολογικό, Νεφρολογικό ιατρείο)
 • Ανάπτυξη νέων συνεργασιών στα πλαίσια της Γαστρεντερολογίας, Ογκολογίας και Χειρουργικής
 • Διεύρυνση της κατ’ οίκον νοσηλείας
 • Στήριξη της κατ’ οίκον διδασκαλίας θεραπευτικών μέσων σε ασθενείς
 • Περαιτέρω οργάνωση του Διαιτολογικού/Διατροφολογικού Γραφείου
 • Στελέχωση με επιπλέον επιστήμονες υγείας με έμφαση στην Ψυχολογία, Φυσικοθεραπεία και Αισθητική
 • Περαιτέρω ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός
 • Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση
 • Δημιουργία φιλικότερων χώρων για ΑΜΕΑ
 • Εντονότερη παρουσία στο διαδίκτυο, κυρίως μέσω κατασκευής νέας, λειτουργικής ιστοσελίδας ως κομβικού εργαλείου
 • Προσέλκυση ασθενών από το εξωτερικό με πρωτεύοντα στόχο την κάλυψη της τουριστικής κίνησης του Νομού Ξάνθης
 • Παρουσία στον επενδυτικό χώρο
 • Στήριξη προγραμμάτων ΟΑΕΔ