Το Παθολογικό Ιατρείο και το Διαιτολογικό-Διατροφολογικό Γραφείο, κατόπιν ειδικής διαδικασίας αναζήτησης και συλλογής των απαραίτητων στοιχείων χωρίς επιτόπιο έλεγχο που διεξήχθη από το φορέα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS στις 01/04/2020 διατήρησε το με αριθμό 010131304 πιστοποιητικό ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015.