Το Παθολογικό Ιατρείο, η Διαιτολογική Μονάδα μας, οι υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας καθώς και το Ιατρικό Συμβούλιο μας έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2015 από την TUV Austria Hellas.