Ασθενείς από το εξωτερικό


function googleTranslateElementInit() { new google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'el', includedLanguages: 'bg,de,en,es,fr,hr,it,ru,sq,sr', layout: google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE}, 'google_translate_element'); }

Η “Ενάργεια” παρέχει ένα δίκτυο συνεργατών ιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας στην πόλη της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, προσφέρει υπηρεσίες ειδικότητας Οι επιστημονικοί συνεργάτες καλύπτουν τις ειδικότητες της Παθολογίας, της Ογκολογίας, της Χειρουργικής και της Γαστρεντερολογίας. Επίσης, διατηρεί ένα σύγχρονο και καλά οργανωμένο Διαιτολογικό – Διατροφολογικό Γραφείο.

Η Εταιρεία εστιάζει στην αυστηρά ελεγχόμενη ποιότητα, γεγονός που την οδήγησε να επιδιώξει την πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με το διεθνές πρωτόκολλο ISO 9001:2008.

Ευελπιστούμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας.

Για την Ενάργεια,

Ο κατά νόμον υπεύθυνος (εκπρόσωπος)
Δρ. Βασίλειος Παπαδόπουλος,
Ιατρός Παθολόγος – Μοριακός Βιολόγος / Γενετιστής

    ΓαστρεντερολόγοςΔιατροφολόγοςΟγκολόγοςΠαθολόγοςΧειρουργόςΝοσηλευτική